Πως φοράω την περούκα


Η τοποθέτηση της περούκας γίνεται με 3 κινήσεις.

  1. Φοράτε την περούκα με φορά από το μέτωπο προς τα πίσω, σαν σκουφάκι. Η αρχή της θα πρέπει να ακουμπήσει στο μέτωπο, λίγο πάνω από τα φρύδια.
  2. Δε μας πειράζει που έχει μπει χαμηλά η περούκα, γιατί αυτό μας βοηθάει να τη ρυθμίσουμε καλύτερα. Έτσι λοιπόν, την τραβάμε από την κορυφή της σιγά-σιγά προς τα πίσω έτσι ώστε η αρχή της να έρθει εκεί που ξεκινάνε κανονικά τα δικά μας μαλλιά.
  3. Στα πλαϊνά μέρη η περούκα έχει δύο υφασμάτινες κατασκευές οι οποίες εσωτερικά περιέχουν ένα μαλακό έλασμα. Αυτά είναι οι οδηγοί της περούκας. Πιάνουμε τους οδηγούς, λοιπόν, και τους στρίβουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να έρθουν πάνω από τα αυτιά και να είναι στο ίδιο ύψος μεταξύ τους. Έτσι, εξασφαλίζουμε την ευθυγράμμιση της περούκας και τη σωστή της τοποθέτηση.

Για να βγάλουμε την περούκα την τραβάμε πάντα από τα σταθερά της σημεία (κορυφή ή πλαϊνά) και ποτέ από το μπροστά μέρος, ειδικά αν αυτό είναι κατασκευασμένο από λεπτή μεμβράνη (lace front).